مرجوع کردن کالای معیوب:
در صورتی که کالای دریافتی شما از پیک تیسا کالا دارای نقصی باشد، نظیر مخدوش بودن جلد کالا، عدم مطابقت با سفارش ثبت شده شما در سایت و ... که قابل استفاده نباشد و پیش از ارسال نیز از طریق اپراتور تیسا کالا به اطلاع شما نرسیده باشد، شما میتوانید کالای مذکور را از پیک تحویل نگیرید و همان جا کالا را عودت دهید.
مرجوع کردن کالای سالم:
در صورتی که هنگام تحویل سفارش توسط پیک تیسا کالا شما از خرید خود منصرف شده و تمایل به دریافت آن نداشته باشید ملزم به پرداخت 5500 تومان (هزینه ارسال) خواهید بود.

نظر و بررسی کاربران

ndjtslrew

payday loan online d f pzy

easy money payday loans

اضافه کردن نظر