جهت انجام پرداخت اینترنتی نیاز است که دارای یکی از کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب کشور باشید. جهت انجام پرداخت به اطلاعات زیر نیاز می باشد:
شماره کارت
رمز دوم کارت (PIN2)
رمز کارت (PIN)
کد اعتبار سنجی دوم ( CVV2 )
تاریخ انقضای کارت
پست الکترونیکی (اختیاری)
صفحه کلید امن
نکات امنیتی

نظر و بررسی کاربران

اضافه کردن نظر