در حال حاضر تیسا کالا به تمام نقاط ایران ارسال دارد :
1. همدان : از طریق پیک تیسا کالا ، پست جمهوری اسلامی ایران (پست سفارشی و پست پیشتاز) و پیک آزاد.
2. شهرستان : از طریق پست جمهوری اسلامی ایران (پست سفارشی و پست پیشتاز).

نظر و بررسی کاربران

اضافه کردن نظر